Geen monteur gevonden in Eemsdelta

Het kan voor komen dat er op dit moment geen monteur in uw regio beschikbaar is.
Vul daarom onderstaand formulier in zodat wij een passende oplossing voor U kunnen vinden.


Neem contact met ons op

Eemsdelta is een Nederlandse gemeente in de provincie Groningen. De gemeente ontstond op 1 januari 2021 na een fusie van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De fusiegemeente telt circa 46.000 inwoners en bestaat uit 32 kernen.

Voorgeschiedenis

DEAL

Al in 2008 drongen ondernemers aan op de vorming van een grote gemeente voor het Eemsmondgebied, in het belang van de economische en industriële ontwikkeling. In 2010 vormden de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum de Werkorganisatie DEAL voor het gemeenschappelijk uitvoeren van een aantal gemeentelijke taken. Mede op aandringen van de provincie, die het aantal gemeenten wenste te beperken om de bestuurlijke slagkracht te vergroten, werd de mogelijkheid voor een fusie onderzocht. Eemsmond maakte zich in 2016 los van de overige drie en ging per 1 januari 2019, inclusief de Eemshaven, deel uitmaken van de fusiegemeente Het Hogeland. Daarom werd DEAL ontbonden en bleven de ADL-gemeenten over.

Besluit

Op 16 november 2017 spraken de drie gemeenteraden de intentie uit tot een gemeentelijke fusie. Op 12 januari 2018 maakten de ADL-gemeenten bekend dat zij op 1 januari 2021 zullen fuseren. Nadat het herindelingsontwerp op 29 november 2018 door de gemeenteraden werd aangenomen, werd het officiële Herindelingsadvies in april 2019 aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Het wetsvoorstel tot samenvoeging van de drie gemeenten werd aangenomen door de Tweede Kamer op 22 april 2020 en door de Eerste Kamer op 7 juli 2020.

Naam

Inwoners konden in februari 2019 kiezen uit drie namen:

  • Eemsdelta - naar de Eemsmonding, hoewel het gebied geen rivierdelta is, maar een estuarium
  • Fivelgo - naar de streek Fivelingo waarin de drie gemeenten liggen
  • Marenland - naar de maren in het gebied.

Het opkomstpercentage was 42 procent. Op 6 januari 2019 maakten de burgemeesters Anno Wietze Hiemstra, Gerard Beukema en Hans Engels de nieuwe gemeentenaam Eemsdelta bekend, waarop 67% van de stemmen was uitgebracht.

Politiek

Gemeenteraad

De herindelingsverkiezing voor de gemeenteraad van Eemsdelta die op 1 januari 2021 aantrad, werd gehouden op 18 november 2020. Het opkomstpercentage was 44,21% van 37.271 kiesgerechtigden. De officiële uitslag werd op 20 november 2020 bekendgemaakt. Tijdens de eerste raadsvergadering op 4 januari 2021 werden de 29 raadsleden geïnstalleerd

College van B&W

Op 4 december 2020 werd bekendgemaakt dat Gerard Beukema door de commissaris van de Koning in Groningen René Paas met ingang van 1 januari 2021 werd benoemd tot waarnemend burgemeester van Eemsdelta. Op 18 december 2020 werd bekendgemaakt dat voor de periode 2021-2026 onder het motto Samen werken aan onze toekomst een coalitieakkoord was gesloten tussen Lokaal Belang Eemsdelta, ChristenUnie, VVD en CDA. Deze partijen vertegenwoordigen een meerderheid van 20 van de 29 raadszetels. Tijdens de eerste raadsvergadering op 4 januari 2021 werden de vijf wethouders geïnstalleerd.

Het college van burgemeester en wethouders is:

Topografie

Witgoed reparatie