Geen monteur gevonden in Helmond

Het kan voor komen dat er op dit moment geen monteur in uw regio beschikbaar is.
Vul daarom onderstaand formulier in zodat wij een passende oplossing voor U kunnen vinden.


Neem contact met ons op

Helmond ( uitspraak (info / uitleg)) (dialect (Helmonds): Hèllemond) is een historische stad en gemeente in de provincie Noord-Brabant in Nederland. De gemeente en stad telt 92.979 inwoners (1 juli 2021, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 54,57 km² (waarvan 0,10 km² water). De gemeente Helmond maakt deel uit van het stedelijk netwerk BrabantStad en maakte deel uit van het voormalige kaderwetgebied Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

Kenmerkend voor de stad Helmond is een verleden van metaal- en textielindustrie. De straatnamen die op -wal eindigen duiden op de voormalige omwalling van de vestingstad Helmond, waar het veertiende-eeuwse kasteel onderdeel van was.

De gemeente Helmond kent vier kernen: De stad Helmond, onderverdeeld in een aantal wijken en de voormalige dorpen Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis. De laatste drie hebben het dorpse karakter weten te behouden. Zie ook de lijst van wijken in Helmond.

Etymologie

In het wapen van Helmond staat een helm afgebeeld. De naam Helmond heeft echter niets met een helm te maken. De naam wordt wel uitgelegd als een samenvoeging van hel, dat 'laaggelegen' zou betekenen, en mond, dat zou verwijzen naar een hoger gelegen, beveiligde plaats.

De helm verscheen reeds op een zegel uit 1241, toen men de historische betekenis al niet meer kende. Deze zou de versterkte middeleeuwse stad symboliseren. Oorspronkelijk was het een middeleeuwse pothelm. Deze is later aangepast aan de mode en is nu een toernooihelm. De eikentakjes symboliseren de Vrijheid. Het vogeltje in de takjes is een middeleeuwse versiering en heeft geen enkele betekenis.

Geschiedenis

Helmond is ontstaan vanuit een nederzetting die al voor het jaar 1000 moet hebben bestaan, en werd in 1179 voor het eerst genoemd in een bul van Paus Alexander III. De stad werd in 1225 gesticht door Hertog Hendrik I van Brabant. Helmond heeft geen bewijzen bewaard van de toekenning van stadsrechten, maar algemeen gaat men ervan uit dat deze in dezelfde periode zijn verleend als van nabuur Eindhoven, dus in of rond 1232.

Helmond was eeuwenlang een centrum van textiele nijverheid die zich in de loop van de negentiende eeuw verder ontwikkelde tot een textielindustrie. Deze werd gestimuleerd door de komst van de Zuid-Willemsvaart in 1825, die Helmond met 's-Hertogenbosch en verder met noord- en westelijk Nederland verbond en naar het zuiden via Maastricht verder met het Luikse bekken en de Belgische gebieden langs de Maas. Daarnaast speelden katoenplantages in Suriname een belangrijke rol. Overblijfselen van de textielindustrie zijn enkele villa's van textielfabrikantenfamilies aan het kanaal en aan de Aarle-Rixtelseweg, en twee nog actieve bedrijven, de firma Raymakers en Vlisco.

Geografie

Helmond ligt tussen Nuenen en Deurne. Dichtstbijzijnde grote stad is Eindhoven. Verder ligt Helmond aan de Zuid-Willemsvaart en de rivier de Aa.

Aangrenzende kernen

Mierlo, Deurne, Aarle-Rixtel, Bakel, Gemert, Lierop

Bestuurlijke indeling

Wijken

 • Binnenstad
 • Helmond-Oost
 • Helmond Noord
 • ¬īt Hout
 • Brouwhuis
 • Helmond-West
 • Warande
 • Stiphout
 • Rijpelberg
 • Dierdonk
 • Brandevoort
 • Industriegebied Zuid

Annexaties

De gemeente Helmond heeft al verschillende keren buurgemeenten proberen te annexeren. In 1968 lukte dit nog met de gemeente Stiphout en delen van de gemeenten Mierlo (de kern Mierlo-Hout, later 't Hout en nu weer Mierlo-Hout), Deurne (deel van Brouwhuis) en Bakel en Milheeze (de kern van Brouwhuis en de Rijpelberg). In de jaren negentig wilde de gemeente de noordelijke buurgemeente Aarle-Rixtel annexeren. Dit leidde tot hevig verzet in het landelijke kerkdorp. Met de slogan 'Ale blie!' ('Aarle-Rixtel blijft!') wilden zij hun zelfstandigheid behouden. Uiteindelijk is het kerkdorp opgegaan in de nieuwe gemeente Laarbeek en werd dus geen onderdeel van Helmond. De gemeente Helmond richtte nu haar ogen opnieuw op de zuidwestelijke buurgemeente Mierlo. Maar ook de Mierlonaren waren de Helmonders dit keer te snel af. In 1995 werd een klein deel van Mierlo geannexeerd door Helmond voor de bouw van de nieuwe wijk Brandevoort. Het andere deel van Mierlo, dat de gehele kern Mierlo omvatte met ruim 10.000 inwoners, ging in 2004 samen met Geldrop op in de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo.

Bestuur en politiek

Zetelverdeling gemeenteraad

De gemeenteraad van Helmond bestaat uit 37 zetels. Hieronder staat de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1998:

Raadsgriffier:

 • Jan Jaspers

* De partijen SDH-OH, Helmondse Belangen en D66 vormden één fractie in de gemeenteraad, maar namen onafhankelijk van elkaar deel aan de verkiezingen.

** Fusie van SDH-OH en Helmondse Belangen.

*** tot 2017 de partij Senioren

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2010 tot 2014 werd gevormd door SDOH-D66-HB (2 wethouders), CDA (burgemeester en 2 wethouders), en VVD (1 wethouder). Na de verkiezingen kwamen de partijen SDH-OH, CDA, VVD, D66 en Helmondse Belangen tot een akkoord om een rechts college te vormen. Het CDA claimde 2 wethoudersposten, waardoor er voor de coalitiegenoten bestaande uit 4 partijen 3 wethoudersposten over bleven. Daarop besloten de fracties van SDH-OH, D66 en Helmondse Belangen zich samen te voegen tot √©√©n grote fractie genaamd SDOH-D66-HB. Deze combinatie kreeg 2 wethouders, waarvan √©√©n (P.G.M. Tielemans) lid is van SDH-OH en √©√©n (J.B.C.W. van den Heuvel) lid is van D66. De fractievoorzitter van Helmondse Belangen, Berry Smits, werd fractievoorzitter van de gecombineerde fractie. Dit college had 20 van de 37 zetels in de raad. Eind juni 2013 ging de bestaande coalitie met 4 wethouders verder, na het gedwongen vertrek van wethouder Tielemans. Een kort daarvoor ondernomen poging van een deel van de coalitie om het CDA en de CDA‚Äďwethouders uit de coalitie te krijgen, strandde. Inmiddels is bekend dat Helmondse Belangen en SDH-OH waarschijnlijk ook als partijen gaan fuseren tot √©√©n partij.

De samenstelling van het college is op dit moment als volgt:

Burgemeester:

 • Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA), Openbare Orde & Veiligheid, Integriteit, Bestuurs-Juridische zaken, Kabinet & Protocol

Wethouders:

 • Erik de Vries (SP), Sociale Zaken, Armoedebeleid en Stedelijk Beheer
 • Antoinette Maas (GroenLinks), Duurzaamheid, Mobiliteit en Cultuur
 • Harrie van Dijk (Lokaal Sterk), Zorg & Welzijn, Sport en Personeel & Organisatie
 • Gaby van den Waardenburg (D66), Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Regionale Samenwerking
 • Cathalijne Dortmans (GroenLinks), Jeugd, Onderwijs en Gezondheid
 • Serge van de Brug (VVD), Economie en Innovatie, Arbeidsmarkt en Financi√ęn

Gemeentesecretaris:

 • Erik de Ruiter, Algemeen directeur ambtelijke organisatie, Secretaris college van burgemeester en wethouders

Stedenbanden

Helmond heeft een stedenband (gehad) met de volgende plaatsen:

 • Mechelen (Belgi√ę)
 • San Marcos (Nicaragua), sinds 1987
 • Zielona G√≥ra (Polen), van 1994 tot en met 2014

Economie

Sedert de negentiende eeuw is Helmond een industriestad geworden met veel metaal- en textielnijverheid. Dit leidde tot een scherpe verdeling tussen armen en rijken, een tweedeling die ook geografisch tot uiting kwam door de Zuid-Willemsvaart. Veel van de oorspronkelijke industrie is verdwenen, hoewel enkele bedrijven uit die tijd, zoals Vlisco, nog present zijn. Vlisco is al sinds de negentiende eeuw actief als (zeer) grote exporteur van 'wax-prints' naar Westelijk Afrika. Ze heeft daar een stevige marktpositie opgebouwd met een lokaal gekleurde collectie. Verder zijn er veel nieuwe bedrijven gekomen, waarvan een aantal in de hoogwaardige technologiesector actief zijn. Helmond telt uitgestrekte bedrijventerreinen.

Kenniscentrum voor automobieltechniek

Sedert de jaren zeventig van de twintigste eeuw was het ontwikkelingslaboratorium van VolvoCar in Helmond gevestigd. Later werd dit NedCar en, na de verzelfstandiging ervan, PDE Automotive. Dit werd als een kern voor een te ontwikkelen kenniscentrum voor de automobielindustrie beschouwd. Dit in 2003 ge√Įnitieerde centrum werd High Tech Automotive Campus genoemd. Het beslaat 15 √† 20 ha. Hier vindt men ook TNO Automobieltechniek, dat vanuit Delft hierheen verhuisde, wat in 2008 zijn beslag heeft gekregen. Ook het ontwikkelingslaboratorium van het Benteler concern is hier gevestigd, evenals middelbare- en hogere beroepsopleidingen in de automobieltechniek. De stad kent daarnaast 22 bedrijven die als toeleverancier werkzaam zijn voor de automobielindustrie, waaronder het tot de VDL Groep behorende APTS, dat de Phileas bussen heeft gebouwd.

Winkelen

Diverse winkels zijn er in het centrum rond de Veestraat en de Markt, waar ook de Elzas Passage te vinden is.

Cultuur

Helmonders worden ook wel 'kattenmeppers' genoemd, wat hun spotnaam is. Naar verluidt aten ze vroeger katten, of 'dakhazen', hetgeen mogelijk op de toenmalige armoede is terug te voeren. In het Helmonds, een zeer karakteristiek dialect, zegt grootmoeder, die zo'n maaltijd zou hebben genuttigd: Mar jonge, ge k√īhnt ut verskil nie zien, en ut smakte goewd. Krek un wild kneen.

Ook kent men het verhaal van kattenvriend Pater Nicodemus, die straatkatten ving en naar de zolder van het klooster bracht, waar ze zich aan de daar aanwezige muizen te goed konden doen.

Helmond heeft lange tijd een stadsdichter gehad. Vanaf 1 januari 2011 was dat jarenlang Wim Dani√ęls, die ook Het Helmonds Woordenboek en de gedichtenbundel Helmond schreef.

Uitgaansleven

Om op stap te gaan, kan men in Helmond terecht aan het Havenplein, Kasteellaan, Havenweg, Steenweg, Markt, Zuid Koninginnewal alwaar de natte horeca geconcentreerd is.

Film, theater en muziek

Voor filmvoorstelling biedt Pathe Helmond 6 zalen terwijl De Cacaofabriek over 3 zalen beschikt.

Helmond heeft 2 theaters binnen haar stadsgrenzen, te weten Theater 't Speelhuis en het Annatheater.

De bekendste plekken voor live-popmuziek zijn De Cacaofabriek en Muziekcafé Helmond, beiden hebben een kernpodiumstatus (Nationaal Fonds Podiumkunsten).

Evenementen

Tegenwoordig komt de kat speels terug in allerlei websites en activiteiten. Een voorbeeld is het festival Jazz in Catstown, dat elk jaar in juni werd gehouden. Catstown was dan weer de tegenhanger van Lichtstad Eindhoven, dat in september het festival: 'Jazz in Lighttown' organiseert. Sinds 2015 is Jazz in Catstown samengegaan met het artistieke festival Artimond. De nieuwe naam luidt H2O. Een ander evenement dat georganiseerd wordt, zijn de Kasteeltuinconcerten in juli en augustus.

Sinds 2011 vindt er ook jaarlijks een bluesfestival plaats in het centrum, sinds enige jaren in het laatste volle weekend van oktober. Bluesroute Helmond is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de grootste gratis toegankelijke bluesfestivals van de Benelux met vele optredens uit binnen- en buitenland.

Carnaval

Carnaval wordt ook groots gevierd in Helmond met onder meer de grootste optocht van het zuiden. Helmond is een echte carnavalsstad; naast de vele carnavalsverenigingen is er een grote stichting die zich bezighoudt met het stadscarnaval (dat ieder jaar tienduizenden bezoekers trekt): de Keiebijters. Met carnaval heet Helmond dan ook Keiebijtersstad of Kattegat deze benamingen stammen van begin jaren zestig.

De benaming Keiebijter verwijst, net zoals veel namen van carnavalsverenigingen, naar het plaatselijke verleden, toen de thuisweverij de overheersende bron van bestaan was. De wevers hadden in hun armzalige huizen veel last van de temperatuurschommelingen, wat het verwerken van het garen er niet gemakkelijker op maakte. Om het kettinggaren wat te smeren (vooral bij droogte, om knappen te voorkomen) en wat gladder te maken waardoor de weefspoel er makkelijker doorheen schoot, gebruikte men natuurlijke hulpmiddelen, in dit geval speeksel. Om de speekselproductie te bevorderen werden zaken in de mond genomen die net als kauwgom werkten: soms losse eindjes garenafval (drum genoemd; vandaar de naam van de Gemertse carnavallers als drumknauwers) en ook dus kiezelkeitjes, waar dus de naam Keiebijters aan herinnert.

Sport

Helmond kent een verscheidenheid aan sportverenigingen. Zo is er in Helmond de mogelijkheid om te voetballen bij 8 verschillende verenigingen. Verder zijn er ook meerdere tennisbanen en beschikt de stad over een hockeyclub, namelijk HC Helmond. Maar men kan in Helmond ook aan atletiek doen bij H.A.C. Helmond en wielrennen bij MTB R&TC Buitenlust . Bovendien is er ook een golfbaan van de Helmondse Golfclub 'Overbrug'.

Betaald voetbal

Helmond kent sinds de jaren vijftig betaald voetbal. Aanvankelijk speelden HVV Helmond en SC Helmondia (die de stad in twee√ęn splitsten) beiden betaald voetbal. Op 27 juli 1967 is Helmondia echter opgegaan in Helmond Sport, nadat HVV Helmond haar proflicentie reeds had op moeten geven vanwege financi√ęle moeilijkheden. Helmond Sport promoveerde in het eerste jaar van tweede naar eerste divisie, waar het nu ook nog (na een uitstapje naar de eredivisie in de jaren tachtig) actief is. Eind 2017 is bekend geworden dat Helmond Sport in coproductie met de gemeente Helmond en OMO scholengroep Helmond een nieuw stadion gaat bouwen als onderdeel van een sport- en beleefcampus op sportpark De Braak. Het huidige stadion van Helmond Sport, het SolarUnie Stadion zal dan worden afgebroken.

Bezienswaardigheden

 • Een bekend bouwwerk in Helmond is het vierkante kasteel bij het centrum. Deze waterburcht is in de veertiende eeuw gebouwd en heeft tot 2001 als Raadszaal dienstgedaan. Kasteel Helmond was tevens het decor van de serie Kasteel van Sinterklaas van Omroep Brabant.
 • Nabij het kasteel ligt de voormalige Hervormde kerk uit 1848. Het is een vroeg-neogotisch gebouw van architect Arnoldus van Veggel uit 's-Hertogenbosch. Tot 1963 was dit gebouw als kerk in gebruik, van 1973 tot 1983 was er de Gemeentelijke Archiefdienst gevestigd, sindsdien wordt het verhuurd als kantoor.
 • In het centrum van Helmond bevinden zich nog enkele middeleeuwse gebouwen en straatjes zoals het Huis met de Luts aan de Markt en het Ketseg√§ngske.
 • De Sint-Lambertuskerk met het Robustelly-orgel, dat in 1772 in Luik gebouwd is, het Ketseg√§ngske ligt tussen Markt en de Noord-Koninginnewal in het midden van de Markt, waar enkele herbouwde wevershuisjes staan.
 • Het Kapelletje van Binderen met de toegangspoort tot de voormalige Abdij van Binderen; het kapelletje ligt ten noorden van het centrum.
 • De Sint-Jozefkapel dat tevens een oorlogsmonument is.
 • Enkele bezienswaardige overblijfselen van de industri√ęle geschiedenis van Helmond zijn het Auw Fabriekske en Warande Park (vroegere Peapark). Het Auw Fabriekske is het oudste nog overgebleven industrieel monument , het komt namelijk uit 1840. Het was een textielfabriekje van de familie Bots, aan de Kanaaldijk N.W.. Aan deze kade zijn nog meer oude fabrieksgebouwen en villa's van voormalige textielbaronnen te zien.
 • Het Warandepark ligt ten westen van het centrum boven de Oranjebuurt. Het park bestaat voornamelijk uit loofbos en in het bos ligt ook een grafeiland. Bij het park bevinden zich verder een kinderboerderij en een vijver met paviljoen.
 • Een opvallende bezienswaardigheid van Helmond was Theater 't Speelhuis en de Kubuswoningen, die ontworpen zijn door Piet Blom. 't Speelhuis is echter op 29 december 2011 verwoest door een brand, waarbij ook een paar kubuswoningen beschadigd zijn geraakt. De activiteiten van het theater zetten zich nu voort in het aangepaste en licht verbouwde gebouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, onder de oude naam van 't Speelhuis.
 • Aan de westzijde van de stad wordt vanaf eind jaren negentig gebouwd aan het centrum van de woonwijk Brandevoort, genaamd 'de Veste', dat de vorm heeft van een vestingstadje. 'De Veste' is geheel in een historiserende stijl gebouwd en bestaat uit huizen met allemaal verschillende, vaak rijk gedetailleerde geveltjes. De smalle, autoluwe straatjes zijn ontworpen om pittoreske beelden op te leveren. Te vinden zijn bijzonderheden als een gietijzeren markthal, een serie gemetselde bastions en vele ongewone woningen in de vorm van enkele grote en vele kleinere poorten.

Monumenten

In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en oorlogsmonumenten, zie:

 • Lijst van rijksmonumenten in Helmond
 • Lijst van gemeentelijke monumenten in Helmond
 • Lijst van oorlogsmonumenten in Helmond

Beelden

Onder de naam De Kunstroute zijn verspreid over het stadshart van Helmond een zeer omvangrijke en diverse verzameling beeldhouwwerken te bekijken die tot de verbeelding spreekt. Er zijn beelden te zien van een groot aantal bekende kunstenaars, maar ook minder bekende namen zijn vertegenwoordigd.

 • Lijst van beelden in Helmond

Musea

Museum Helmond

Museum Helmond bevindt zich deels in het Kasteel Helmond, en deels in de Kunsthal.

Het kasteel is gewijd aan de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners en gebruikers en is ingericht op een jong publiek onder de noemer Kasteelbelevenissen. De Kunsthal is ingericht op tijdelijke tentoonstellingen waar moderne kunstuitingen in relatie tot werk en samenleving centraal staan. De collectie bevat naast een stadscollectie met voorwerpen uit de geschiedenis van Helmond tevens twee kunstcollecties. Een collectie internationale hedendaagse kunst vanaf 1970 in diverse vormen en technieken. In 1978 is men begonnen met het aanleggen van de verzameling, die in 2008 reeds 450 werken omvatte. De andere met als thema: Mens en Werk. Deze omvat werken van 1850 tot heden. Dit onderwerp sluit aan bij de geschiedenis van Helmond als industriestad. Tot de kunstenaars die vertegenwoordigd zijn behoren onder meer: Herman Heijenbrock, Johannes Bosboom, Isaac Isra√ęls en Jan Toorop.

Stichting Industrieel Erfgoed Helmond

Dit museum bevindt zich aan de Kanaaldijk N.W. 29c. Aan deze Kanaaldijk was het merendeel van de belangrijkste bedrijven gevestigd. In dit museum worden voorwerpen en producten getoond die met het veelzijdige industri√ęle geschiedenis te maken hebben: Textielstoffen, pompen, moeren en machines die de Helmondse industrie heeft voortgebracht of die er werden gebruikt.

Jan Visser Museum

Dit museum bevindt zich aan de Keizerin Marialaan en bevat voorwerpen die betrekking hebben op de Helmondse geschiedenis en op het vroegere plattelandsleven, zoals gereedschappen. In 1998 is gestart met het aanleggen van de verzameling, die ook is uitgebreid met een collectie van de Helmondse brandweer.

Edahmuseum

Dit museum was tot eind 2018 gevestigd aan Oostende 167. Het museum bevatte oorspronkelijk voorwerpen die betrekking hebben op de supermarktketen Edah (bestond van 1917 tot 2007), maar heeft zich gaandeweg verbreed tot een museum en kenniscentrum rond retail en voedingsmiddelen. Naar verwachting wordt het 'nieuwe' museum in het najaar van 2020 geopend in het Van Gend & Loosgebouw, Binnen Parallelweg 2 in Helmond.

Gaviolizaal

In de Gaviolizaal aan de Torenstraat 36a is de collectie van het draaiorgelmuseum gevestigd. In 2003 is dit museum gesloten in afwachting van het vinden van een geschikte huisvesting. In oktober 2008 is het museum weer heropend op de oorspronkelijke locatie. Een van de belangrijke stukken is een dansorgel, een groot uitneembaar draaiorgel dat in een danszaal werd opgesteld en meereisde met de kermissen. Ook is er een verzameling accordeons en bladmuziek.

HomeComputerMuseum

Het HomeComputerMuseum, gevestigd aan de Noord Koninginnewal, laat de geschiedenis van thuiscomputers vanaf 1975 ervaren en beleven. Het museum heeft een schat aan documentatie en software. Het museum is in maart 2018 geopend.

Media

Per 1 december 2020 verzorgt Dit is Helmond via radio, televisie en internet het lokale nieuws. Dit is Helmond komt voort uit een fusie tussen het voormalige Omroep Helmond en het voormalige wijkplatform Ditisonzewijk.nl.

De regionale krant in Helmond is het Eindhovens Dagblad. Tot 1993 had Helmond een eigen krant, het Helmonds Dagblad, een zogenaamde kopkrant van het Eindhovens Dagblad. Eerder verschenen in Helmond diverse andere kranten, zoals de Zuidwillemsvaart, de Helmondsche Courant en de Aabode.

Onderwijs

Voortgezet onderwijs

 • Carolus Borromeus College
 • Jan van Brabant College
 • Dr. Knippenbergcollege
 • Vakcollege Helmond
 • Praktijkschool Helmond
 • Jan van Brabant college

Middelbaar beroepsonderwijs

 • ROC Ter AA

Hoger beroepsonderwijs

 • Fontys Hogescholen
 • Hogeschool de Kempel

Voorzieningen

Gezondheidszorg

 • Elkerliek Ziekenhuis
 • Woonzorgcentrum Savant
 • Zorgcentrum De Eeuwsels
 • Zorgcentrum Keyserinnedael
 • Zorgcentrum De Pannehoeve

Recreatie

 • Bibliotheek
 • Bioscoop Path√©
 • Recreatieplas Berkendonk
 • City Sporthal
 • Midgetgolfbaan De Warande
 • Stichting Speeltuin Leonardus, speeltuin in de binnenstad van Helmond
 • Theater 't Speelhuis
 • De Veldhoeve, kinderboerderij in Helmond
 • Het Warande Park, park in de buurt van het centrum
 • De Wissen, zwembad en sportschool

Overig

 • VVV

Verkeer en vervoer

Wegen in en rondom Helmond

Helmond is op het autosnelwegennet aangesloten via diverse wegen. De stad is per auto bereikbaar via de A270/N270 en N279. Ook is het goed mogelijk om de stad aan de zuidkant vanaf de A67 te bereiken.

 • N279 's-Hertogenbosch - Veghel - Beek en Donk/Gemert - Helmond - Bakel - Asten - Horn
 • N612 Helmond - Aansluiting 35 A67/E34
 • N270/A270 Eindhoven - Helmond - Deurne - Venray - Well
 • N607 Bakel - Helmond
 • A67/E34 Eindhoven - Geldrop - Lierop - Helmond - Asten - Deurne - Koningslust - Venlo

De oude route naar Eindhoven liep oorspronkelijk via Mierlo en Geldrop over de N614. Deze route heeft haar belangrijkste functie inmiddels verloren aan de A270, maar verzorgt nog steeds de verbinding van Helmond naar Mierlo en Geldrop.

Fietspaden

Helmond beschikt over een goed fietspadennetwerk en gratis (bewaakte en onbewaakte) stallingsvoorzieningen. Komende jaren wordt veel geld uitgetrokken voor het uitwerken van maatregelen conform het fietsbeleidsplan Niet voor niets op de fiets.

Openbaar vervoer

Helmond is gelegen aan de spoorlijn Eindhoven - Venlo en heeft vier stations: station Helmond, station Helmond 't Hout, station Helmond Brouwhuis en station Helmond Brandevoort.

Verder beschikt Helmond nog over een stadsdienst en enkele streekbussen.

Bekende Helmonders

Externe links

 • Offici√ęle website
 • Geschiedenis Helmond

Witgoed reparatie