Geen monteur gevonden in Dijk en Waard

Het kan voor komen dat er op dit moment geen monteur in uw regio beschikbaar is.
Vul daarom onderstaand formulier in zodat wij een passende oplossing voor U kunnen vinden.


Neem contact met ons op

Dijk en Waard is een Nederlandse gemeente in de provincie Noord-Holland.

Op 1 januari 2022 fuseerden de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot een nieuw gevormde gemeente Dijk en Waard. De gemeente telt 87.783 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS) en bestaat uit zestien kernen, waarvan Heerhugowaard verreweg de grootste is.

Voorgeschiedenis

In september 2018 nam de gemeenteraad van Heerhugowaard een motie aan waarin bepleit werd een versneld onderzoek uit te voeren naar een fusie met de buurgemeente Langedijk. Op 26 februari 2019 namen de gemeenteraden van beide gemeenten een besluit om te komen tot een ambtelijke fusie; deze fusie werd op 1 januari 2020 geƫffectueerd.

Op 11 maart 2020 keurden beide gemeenteraden het herindelingsadvies voor de fusie goed. Het provinciebestuur van Noord-Holland ging eind juni 2020 akkoord met het voorstel tot samenvoeging.

Nadat advies ontvangen was van de Raad van State werd op 4 november 2020 een herindelingswetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer. Op 11 februari 2021 ging de Tweede Kamer akkoord met de herindeling. Bij de behandeling van het wetsontwerp werd er een motie ingediend van het lid Snoeren (VVD) en het lid Van de Molen (CDA), waarin de toekomstige gemeente werd opgeroepen het draagvlak voor de fusie te evalueren en zo nodig daarop te acteren. De motie werd aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 aangenomen.

Geografie

Plaatsen in de gemeente

Omliggende gemeenten

Politiek

De herindelingsverkiezing voor de gemeenteraad van Dijk en Waard, die op 1 januari 2022 aantrad, werd gehouden op 24 november 2021. De opkomst bedroeg 36%. De zittingsperiode van de gemeenteraad loopt tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2026; de nieuwe gemeente Dijk en Waard deed daarom niet mee aan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

College van burgemeester en wethouders

Op 3 januari 2022 werd met de nieuwe gemeenteraad ook de rest van het college van burgemeester en wethouders geĆÆnstalleerd. De lokale partijen Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) en Lokaal Dijk en Waard (LDW) leverden elk twee wethouders, de VVD en Senioren Dijk en Waard (SDW) elk een.

Per 13 juli 2022 is Maarten Poorter benoemd als eerste burgemeester van Dijk en Waard.

Zetelverdeling gemeenteraad

De gemeenteraad van Dijk en Waard bestaat uit 37 zetels. Hieronder staat de samenstelling van de gemeenteraad sinds de oprichting van de gemeente. Dikgedrukte aantallen geven de coalitie aan:

Witgoed reparatie