Geen monteur gevonden in Voorne aan Zee

Het kan voor komen dat er op dit moment geen monteur in uw regio beschikbaar is.
Vul daarom onderstaand formulier in zodat wij een passende oplossing voor U kunnen vinden.


Neem contact met ons op

Voorne aan Zee is een voorgenomen fusiegemeente binnen de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Een eerdere werktitel was Voorne. De gemeente ontleent haar naam aan het feit dat de gemeente in het westen van het voormalige eiland Voorne zal liggen.

Voorgeschiedenis

Vanaf 2018 verrichtten de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne onderzoek naar samensmelting op bestuurlijk gebied op een deel van het eiland Voorne van Voorne-Putten. Als eerste werd er onderzocht of de drie afdelingen aan ambtenaren gebundeld konden worden. In 2019 werd gekeken of ook de gemeenteraden gefuseerd konden worden. In het voorjaar van 2020 werd er in de gemeenteraden gestemd voor de fusie. Op 16 december 2020 is het herindelingsontwerp vastgesteld door de drie gemeenteraden. Voor de samensmelting werden drie redenen opgegeven:

  • het versterken van de positie van het gebied in de regio
  • het verhogen van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening
  • het versterken van de financiële situatie van de ambtelijke organisatie.

Tot 17 februari 2021 was dit herindelingsontwerp ter reactie aangeboden. Na verwerking van de reacties volgde een herindelingsadvies dat gezonden werd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad is op 24 september 2021 akkoord met de herindeling en stuurde het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State. Na advies door de Raad van State werd op 18 november 2021 het herindelingswetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer en op 17 mei 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 aangenomen.

Voor de tenaamstelling moest overleg plaatsvinden met de gemeente Nissewaard; deze gemeente heeft namelijk grondgebied zowel op Voorne als op Putten en wordt geen deel van de nieuwe gemeente.

Een invoeringsdatum van de herindelingsoperatie is van 1 januari 2023. Op 23 november 2022 werden tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Deze drie gemeenten hebben niet deelgenomen aan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Politiek en bestuur

Zetelverdeling gemeenteraad

College van B&W

Met ingang van 1 januari 2023 werd Peter Rehwinkel benoemd tot waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee.

Demografie

Tijdens het proces hadden de drie gemeenten gezamenlijk circa 73.000 inwoners en 16 kernen: Hellevoetsluis, Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet, Oudenhoorn, Vlotbrug, IJzerenbrug, Oostvoorne, Rockanje, Helhoek, Kruiningergors, Strype, Stuifakker en Tinte.

Media

  • LINQ Media, regionale omroep

Witgoed reparatie